In decal PP là gì, ưu điểm và nhược điểm của nó

Trong lĩnh vực in decal, người ta thường chia làm nhiều loại khác nhau tùy...