Tại sao namecard giấy vẫn đang còn đắt khách ?

Có vẻ như namecard giấy được xem như đã lỗi thời do tốc độ số...