Kiến thức về các loại giấy

Lý do giấy can trong: Sợi cellulose nguyên thủy là trong suốt. Màu đục của...