Hóa đơn – Phiếu thu

Hóa đơn mẫu Số màu ĐVT Số lượng Giá tiền Thành tiền
 in-hoa-don-mot-mau 1 MÀU Cuốn 01 350.000đ 350.000đ
Cuốn 02 300.000đ 600.000đ
Cuốn 03 250.000đ 750.000đ
Cuốn 05 180.000đ 900.000đ
Cuốn 10 120.000đ 1.200.000đ
Cuốn 20 95.000đ 1.900.000đ
Cuốn 30 90.000đ 2.700.000đ
Cuốn 40 80.000đ 3.200.000đ
Cuốn 50 70.000đ 3.500.000đ
Cuốn 100 60.000đ 6.000.000đ
 mau-hoa-don-hai-mau 2 MÀU Cuốn 01 500.000đ 500.000đ
Cuốn 02 400.000đ 800.000đ
Cuốn 03 320.000đ 960.000đ
Cuốn 05 220.000đ 1.100.000đ
Cuốn 10 140.000đ 1.400.000đ
Cuốn 20 110.000đ 2.200.000đ
Cuốn 30 100.000đ 3.000.000đ
Cuốn 40 90.000đ 3.600.000đ
Cuốn 50 78.000đ 3.900.000đ
Cuốn 100 65.000đ 6.500.000đ
 mau-hoa-don-ba-mau 3 MÀU Cuốn 01 800.000đ 800.000đ
Cuốn 02 550.000đ 1.100.000đ
Cuốn 03 400.000đ 1.200.000đ
Cuốn 05 288.000đ 1.440.000đ
Cuốn 10 175.000đ 1.750.000đ
Cuốn 20 135.000đ 2.700.000đ
Cuốn 30 122.000đ 3.660.000đ
Cuốn 40 113.000đ 4.520.000đ
Cuốn 50 100.000đ 5.000.000đ
Cuốn 100 87.000đ 8.700.000đ

Qui cách in Hóa đơn:
– Kích thước: 19 x 27 cm (gần bằng tờ A4)
– Bìa in offset, giấy For 120, in máy số cuốn, số liên.
– Cuốn 50 bộ x 3 liên = 150 tờ, cấn răng cưa, đóng số nhảy.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *