14 mẫu name card thú vị

Một name card thường đại diện đặc trưng cho một doanh nghiệp hay một đơn vị kinh doanh, mỗi đơn vị kinh doanh thường có những đặc điểm và đặc trưng riêng của từng nghành. Vì thế khi đưa một ý tưởng quảng cáo hay một đặc điểm kinh doanh lên một name card(danh thiếp) thì mỗi name card này cũng sẽ mang mỗi sắc thái riêng theo từng ngành nghề.

Dưới đây là 14 mẫu card thú vị để bạn tham khảo

 • Mẫu 1

y-tuong-name-card

 • Mẫu 2name-card-tinh-te-mau-sac
 • Mẫu 3name-card-phong-cach
 • Mẫu 4name-card-the-treo
 • Mẫu 5name-card-tinh-te
 • Mẫu 6name-card-van-go
 • Mẫu 7name-card-hop
 • Mẫu 8name-card-chat-lieu-cotton
 • Mẫu 9name-card-bo-goc
 • Mẫu 10name-card-dang-hop
 • Mẫu 11name-card-nhua-trong-suot
 • Mẫu 12name-card-mo-nap-bear
 • Mẫu 13name-card-duc-lo
 • Mẫu 14name-card-thu-vi

Theo: http://walyou.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *